گندزدایی پیشرفته

ارتقاء واحدهای گندزدایی   ازن در تصفیه آب و پساب به عنوان یک عامل پیش تصفیه کننده، اکسیدکننده و گندزدا در مبحث گندزدایی پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. روش های مرسوم پخش و اختلاط ازن در آب کارایی بالایی نداشته و انحلال ازن با این روش ها بسیار پایین بوده و سبب هدررفت مقدار قابل توجهی […]

شستشوی پیشرفته محصولات غذایی

شستشوی مواد غذایی

شستشوی پیشرفته محصولات غذایی سالانه هزینه های هنگفتی به دلیل آلودگی و فاسد شدن مواد غذایی به هدر می رود. عوامل بیماری زا، ویروس ها و باقیمانده مواد شیمیایی آثار مخربی را بر روی فرایند و بسته بندی  محصولات غذایی بر جای می گذارند. به منظور استفاده بسیار موثر از محصولات غذایی تولید شده ، […]

مدیریت آب

احیاء تالاب ها و دریاچه ها   اکسیژن محلول کافی در آب یک جزء بسیار مهم در بقای اکوسیستم های سالم در تالاب ها و دریاچه ها می باشد. با این حال چند دهه استفاده از علف کش ها، سیستم های زهکشی، آلودگی آب توسط طوفان ها و نشت مخازن آلوده سطح اکسیژن آب را کاهش داده و […]

آبزی پروری

اکسیژن رسانی پیشرفته در آبزی پروری متابولیسم آبزیان در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد. کاهش میزان اکسیژن محلول باعث کاهش تنفس و فعالیت تغذیه می شود که سرعت رشد آبزیان را کند می کند و همچنین می تواند سبب بیماری و عفونت های قارچی شود. تأمین اکسیژن گاهی از […]