نانو حباب انرژی

شرکت نانو حباب انرژی ( شرکت دانش بنیان و شرکت نانویی ) به عنوان شرکت پیشگام ایرانی در دستیابی به دانش فنی فناوری نانو حباب به منظور بهره مندی از فناوری های پیشرفته با کارایی بالا و هزینه های عملیاتی پایین در صنایع مختلف از قبیل آب و فاضلاب، محیط زیست، کشاورزی، آبزی پروری و صنایع غذایی موفق به طراحی و ساخت دستگاه های نانو گاز برای گازهایی از قبیل هوا، اکسیژن، ازن، کلر، نیتروژن و دی اکسید کربن در مقیاس صنعتی شده است.

ژنراتور نانو حباب واتوکس

ژنراتورهای نانو حباب شرکت نانو حباب انرژی می توانند گاز را با راندمان بسیار بالا توسط یک فرایند خاص انتقال دو فازی به داخل مایع تزریق کنند.

مزیت ویژه نانو حباب ها نسبت به انتشاردهنده های مرسوم در اندازه بسیار ریز و فشار داخلی بالای آن ها می باشد که سبب می شود تا مدت زمان زیادی را به صورت پایدار در داخل مایع بمانند و در نتیجه سبب انتقال بسیار موثر گاز به داخل مایع  می شوند.

نانو حباب ها شناوری بسیار پایینی دارند و به دلیل حرکت براونی می توانند در سرتاسر مایع پخش شوند. از دیگر ویژگی های مهم این حباب ها می توان به عدم ترکیب آنها با یکدیگر اشاره کرد.

ژنراتور واتوکس تولید شرکت نانو حباب انرژی

کاربــردها

نانو حباب درپرورش ماهی

پرورش ماهی

متابولیسم ماهی در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد ...
هوادهی پیشرفته در سیستم آب و فاضلاب با فناوری نانوحباب

آب و فاضلاب

سیستم هوادهی از طریق نانو حباب ها یک روش پیشرفته تزریق اکسیژن به داخل آب ...
نانو حباب انرژی در هیدروپونیک پیشرفته

هیدروپونیک

در سیسستم هیدروپونیک کیفیت آب مصرفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ...
شستشوی مواد غذایی با نانوحباب

صنایع غذایی

سالانه هزینه های هنگفتی به دلیل آلودگی و فاسد شدن مواد غذایی به هدر می رود ...
مدیریت آب با تکنولوژی نانو حباب

مدیریت آب

اکسیژن محلول کافی در آب یک جزء بسیار مهم در بقای اکوسیستم های سالم در دریاچه ها و ...
پرورش میگو با استفاده فناوری نانوحباب

پرورش میگو

حیات میگو و پایداری اکوسیستم نیازمند وجود میزان مناسبی از اکسیژن محلول ...
نانوحباب در تصفیه آب

گندزدایی آب

روش هایی که بتوانند کارایی گندزدایی آب را افزایش دهند بسیار حائز اهمیت می باشد ...
آبیاری مزارع کشاورزی با نانوحباب

آبیاری مزارع

اکسیژن نقش بسیار مهمی را در تنفس گیاهان که سبب تولید انرژی و رشد گیاه ...

فعالیت های نانو حباب انرژی

برخی از پروژه ها

English