گندزدایی پیشرفته

ارتقاء واحدهای گندزدایی   ازن در تصفیه آب و پساب به عنوان یک عامل پیش تصفیه کننده، اکسیدکننده و گندزدا در مبحث گندزدایی پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. روش های مرسوم پخش و اختلاط ازن در آب کارایی بالایی نداشته و انحلال ازن با این روش ها بسیار پایین بوده و سبب هدررفت مقدار قابل توجهی […]

شستشوی پیشرفته محصولات غذایی

شستشوی مواد غذایی

شستشوی پیشرفته محصولات غذایی سالانه هزینه های هنگفتی به دلیل آلودگی و فاسد شدن مواد غذایی به هدر می رود. عوامل بیماری زا، ویروس ها و باقیمانده مواد شیمیایی آثار مخربی را بر روی فرایند و بسته بندی  محصولات غذایی بر جای می گذارند. به منظور استفاده بسیار موثر از محصولات غذایی تولید شده ، […]