تصفیه آب و فاضلاب

هوادهی پیشرفته با نانوحباب ها فرایند هوادهی و اکسیداسیون یکی از مراحل مهم در عملیات تصفیه آب، فاضلاب های شهری و صنعتی به شمار می رود. در تصفیه آب با تزریق هوا به داخل آب، ذرات معلق به صورت شناور در سطح آب قرار گرفته و جدا می ­شوند. از اهداف دیگر هوادهی می توان […]

error: Content is protected !!