ارتقاء واحدهای گندزدایی

 

ازن در تصفیه آب و پساب به عنوان یک عامل پیش تصفیه کننده، اکسیدکننده و گندزدا در مبحث گندزدایی پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. روش های مرسوم پخش و اختلاط ازن در آب کارایی بالایی نداشته و انحلال ازن با این روش ها بسیار پایین بوده و سبب هدررفت مقدار قابل توجهی از ازن می شود. حلالیت پایین و شدت هدررفت با افزایش نیاز مصرفی ازن همراه است. 

به طور کلی راندمان ازن زنی به دلیل پایین بودن نرخ انتقال جرم ازن از فاز گاز به فاز مایع محدود شده است و بنابراین به کارگیری روش هایی که بتوانند کارایی انحلال ازن در آب را افزایش دهند بسیار حائز اهمیت می باشد. 

پخش و اختلاط ازن با فناوری نانو ازن روش نوینی است که سبب طولانی تر شدن واکنش پذیری ازن در آب شده و بدین ترتیب منجر به ارتقاء کارایی فرایند ازن زنی می شود. 

ژنراتورهای نانو ازن ساخت شرکت نانو حباب انرژی با تولید حباب های بسیار ریز ازن در ابعاد کمتر از 200 نانومتر می توانند بهره برداری از حداکثر ظرفیت ازن را فراهم نمایند. 

حباب های نانو ازن به دلیل فشار داخلی بسیار بالا، افزایش قابل توجه مساحت سطح فصل مشترک و نیز افزایش زمان ماند ازن در محیط مایع باعث افزایش قابل توجه نرخ انتقال جرم ازن شده و بنابراین سبب افزایش غلظت ازن محلول در فاز مایع می شوند. از دیگر ویژگی های مهم حباب های نانو ازن می توان به عدم ترکیب آنها با یکدیگر اشاره کرد زیرا در اثر ترکیب، حباب های بزرگتر ازن تشکیل شده که به سرعت به سطح آب رسیده و در آنجا متلاشی می شوند و بنابراین با انتقال بخش قابل توجهی از ازن به محیط بیرون باعث هدررفت آن می شوند.

 

گندزدایی پیشرفته

 

فناوری نانو ازن با افزایش نرخ انتقال جرم ازن از فاز گاز به مایع و توزیع یکنواخت آن در سرتاسر مایع سبب افزایش چشمگیر کارایی فرایند ازناسیون می گردد. مهم ترین مزایای استفاده از ژنراتورهای نانو ازن ساخت شرکت نانو حباب انرژی در گندزدایی پیشرفته در واحدهای ازن زنی عبارتند از:

  • افزیش قابل توجه انحلال ازن در آب
  • توزیع ایده آل و یکنواخت ازن
  • حذف هدررفت ازن در زمان اختلاط با آب
  • کاهش میزان مصرف ازن و صرفه جویی اقتصادی
  • کاهش زمان مورد نیاز برای گندزدایی
 
 
English