ارتقاء کارایی شناورسازی با هوای محلول

شناورسازی با هوای محلول

در شناورسازی با هوای محلول ترکیب حباب های ریز با یکدیگر و تبدیل آن ها به حباب های درشت تر منجر به کاهش سطح موثر برخورد با ذرات معلق بسیار ریز می شود. همچنین حباب های درشت نیروی برشی بزرگ تری دارند که منجر به شکست ذره ها و تبدیل آن ها به ذرات کوچک تر می شود.

در روش های معمول برای تولید حباب های ریز از سورفکتانت استفاده می شود که منجر به آلودگی و هزینه های اضافی می گردد. هر چه اندازه حباب ها کوچک تر باشد میزان تماس و برخورد با ذرات معلق ریز افزایش پیدا کرده و بازده شناورسازی افزایش پیدا می کند.

شرکت نانو حباب انرژی در هوادهی پیشرفته در تصقیه پساب
شناورسازی

نانوحباب ها می توانند کارایی فرایند شناورسازی را به طور قابل توجهی افزایش دهند. ذرات موجود در داخل آب دارای بار سطحی هستند. بار سطحی همانند مساحت سطح، یک پارامتر مهم محسوب می شود که به طور مستقیم بر روی ویژگی های عملکرد هر سوسپانسیون از قبیل فعالیت شیمیایی سطح تاثیر می گذارد. اثرات بار سطحی معمولا برای جامدات بزرگ قابل صرف نظر کردن است ولی در مورد توصیف رفتار کلوئیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. بار سطحی منفی نانوحباب ها به همراه غلظت بالای آن ها باعث افزایش قابل توجه میزان برخوردها با ذرات معلق و در نتیجه ارتقاء سرعت شناورسازی می شود.

در شناورسازی توسط حباب های معمولی، ذرات معلق به سطح خارجی حباب ها می چسبند و ممکن است در مسیر بالا آمدن برخی از ذرات معلق از حباب جدا شود. در حالی که نانوحباب ها ذرات معلق را احاطه کرده و احتمال رها شدن این ذرات بسیار کم می شود.

در شناورسازی توسط حباب های معمولی، ذرات معلق به سطح خارجی حباب ها می چسبند و ممکن است در مسیر بالا آمدن برخی از ذرات معلق از حباب جدا شود. در حالی که نانوحباب ها ذرات معلق را احاطه کرده و احتمال رها شدن این ذرات بسیار کم می شود.

 اغلب فرایندهای شناورسازی از قبیل جداسازی مواد کلوئیدی دارای بار منفی به منظور به حداکثر رساندن میزان برخورد ذرات و تولید لخته، به شدت به منعقدکننده ها و لخته سازها وابسته هستند.

غلظت بالای نانوحباب ها به همراه بار سطحی قوی آن ها باعث افزایش نرخ برخورد و نیز تقویت تشکیل لخته می شود و بنابراین یکی از تاثیرات قابل توجه نانوحباب ها، کاهش میزان مواد شیمیایی مورد نیاز در فرایند شناورسازی می باشد.

ژنراتور نانوحباب شرکت نانو حباب انرژی می تواند یک مکمل بسیار موثر در فرایند شناورسازی باشد. این ژنراتور قابلیت تولید میلیاردها نانوحباب را دارد که با چسبیدن به ذرات معلق موجود در داخل آب سبب شناورسازی آن ها می شود.

شناور سازی با ااستفاده از ژنراتور نانو حباب
 • کاربردها
 • مزایا

کاربردها

 • شناورسازی با هوای محلول (DAF)
 • بیوراکتورهای غشایی (MBR)
 • زلال ساز

مزایا

 • ارتقاء کارایی شناورسازی
 • کاهش زمان فرایند
 • افزایش راندمان حذف مواد جامد معلق (TSS)
 • کاهش فضا به دلیل حذف مخازن بزرگ انحلال
 • کاهش هزینه های اضافی فاضلاب شهری و هزینه های مواد شیمیایی
 • انتقال گاز با راندمان بسیار بالا
 • حذف اتصالات لوله کشی مزاحم
 
English