شستشوی پیشرفته محصولات غذایی

سالانه هزینه های هنگفتی به دلیل آلودگی و فاسد شدن مواد غذایی به هدر می رود. عوامل بیماری زا، ویروس ها و باقیمانده مواد شیمیایی آثار مخربی را بر روی فرایند و بسته بندی  محصولات غذایی بر جای می گذارند. به منظور استفاده بسیار موثر از محصولات غذایی تولید شده ، به روش های عملیاتی پیشرفته ای نیاز است که باعث بهبود سلامت و حفظ مواد غذایی می شوند.

فناوری نانوحباب ازن یک فناوری بسیار موثر در شستشوی پیشرفته محصولات غذایی ، ضدعفونی کردن و حفظ مواد غذایی می باشد. سیستم انتقال دو فازی منحصر به فرد متعلق به شرکت نانو حباب انرژی می تواند با افزایش تولید رادیکال آزاد باعث ایجاد یک فرایند اکسیداسیون بسیار پیشرفته شده و ترکیبات آلی فرار موجود بر روی مواد غذایی را تجزیه کند و باعث می شود که سیستم ازن این شرکت بسیار موثرتر از ژنراتور مستقل ازن، UV یا مواد شیمیایی موجود در بازار باشد.

کاربرد

  • ضد عفونی کردن مواد غذایی

  • حذف آفت کش ها

  • نگه داری و پاک کنندگی محصولات

English