اخبار نانو حباب انرژی

NBE EXHIBITION

حضور نانو حباب انرژی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب، تهران 99

main_f0b01c2f09540c6ad347671f8c1e9e3b

حضور نانو حباب انرژی در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو، تهران 98

IMG_20211126_205226_052

حضور نانو حباب انرژی در سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته، تهران 97

error: Content is protected !!