رسانه

تکنولوژی نانو حباب انرژی در تصفیه خانه قیطریه
تکنولوژی نانو حباب انرژی در گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی جلفا

گندزدایی پیشرفته

ارتقاء واحدهای گندزدایی   ازن در تصفیه آب و پساب به عنوان یک عامل پیش تصفیه کننده، اکسیدکننده و گندزدا در مبحث گندزدایی پیشرفته مورد

ادامه مطلب »

شناورسازی با هوای محلول

ارتقاء کارایی شناورسازی با هوای محلول شناورسازی با هوای محلول در شناورسازی با هوای محلول ترکیب حباب های ریز با یکدیگر و تبدیل آن ها

ادامه مطلب »

مدیریت آب

احیاء تالاب ها و دریاچه ها   اکسیژن محلول کافی در آب یک جزء بسیار مهم در بقای اکوسیستم های سالم در تالاب ها و دریاچه ها می

ادامه مطلب »

آبزی پروری

اکسیژن رسانی پیشرفته در آبزی پروری متابولیسم آبزیان در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد. کاهش میزان اکسیژن محلول باعث

ادامه مطلب »

تصفیه آب و فاضلاب

هوادهی پیشرفته با نانوحباب ها فرایند هوادهی و اکسیداسیون یکی از مراحل مهم در عملیات تصفیه آب، فاضلاب های شهری و صنعتی به شمار می

ادامه مطلب »

هیدروپونیک

بهبود کارایی هیدروپونیک با فناوری نانو اکسیژن واتوکس دریافت مشاوره کشت هیدروپونیک کشت هیدروپونیک یا آب کشت یکی از فناوری های نوین در تولید محصولات

ادامه مطلب »

آبیاری مزارع کشاورزی

افزایش تولید با آبیاری پیشرفته بهبود کیفیت آب آبیاری تاثیرات مثبتی بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک داشته و در نتیجه سبب افزایش میزان تولید محصول می گردد.

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!