اکسیژن رسانی پیشرفته در آبزی پروری

با دستگاه های نانو اکسیژن واتوکس

اهمیت غلظت اکسیژن در پرورش آبزیان

متابولیسم آبزیان در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد. کاهش میزان اکسیژن محلول باعث کاهش تنفس و فعالیت تغذیه می شود که سرعت رشد آبزیان را کند می کند و همچنین می تواند سبب بیماری و عفونت های قارچی شود.

تأمین اکسیژن گاهی از تأمین غذا مهم تر است. با وجود اکسیژن کافی در آب می توان تراکم بیشتری از آبزی در واحد سطح نگهداری کرد که منجر به افزایش عملکرد تولید خواهد شد. اکسیژن کافی می تواند از سمی شدن آب به وسیله مواد دفعی آبزیان یا حتی موادی که از بیرون وارد آب می­ شوند، بکاهد.

نانو حباب33

فناوری نانوحباب، فناوری پیشرفته اکسیژن رسانی

فناوری نانوحباب به عنوان نسل جدید سیستم اکسیژن رسانی، نقش ویژه ای را در کاهش تلفات و افزایش میزان تولید در واحد سطح دارد.

در ژنراتورهای نانوحباب ساخت شرکت نانو حباب انرژی راندمان انتقال اکسیژن به داخل آب بسیار بالا می باشد به طوری که بهره برداری از حداکثر ظرفیت را از طریق حباب های نانو به عنوان منابع اکسیژن غوطه ور در داخل آب فراهم می کند.

این ژنراتورها با تولید میلیاردها نانوحباب سبب افزایش بسیار زیاد مساحت فصل مشترک گاز و مایع می شود. تلاطم پایین در نفوذ اکسیژن از درون نانوحباب ها به محیط باعث پایداری بیشتر میزان اکسیژن محلول شده و خطر افت ناگهانی آن را در شب کاهش می دهد.

نانوحباب در آبزی پروری

نانوحباب ها
به عنوان سیستم نوین اکسیژن رسانی پیشرفته در آبزی پروری
ویژگی های منحصر بفردی دارند.

به منظور ارتقاء دانش خود در زمینه سیستم های هوادهی پیشرفته با کارشناسان ما در حوزه آبزی پروری تماس بگیرید.
ژنراتور واتوکس تولید شرکت نانو حباب انرژی

ژنراتور نانو اکسیژن واتوکس

ژنراتورهای نانوحباب شرکت نانو حباب انرژی با تولید میلیاردها نانوحباب اکسیژن و بهبود کیفیت آب به عنوان نیازهای اساسی در هر سیستم آبزی پروری، شرایط امن و پایداری را به ارمغان می آورند.

کاربردهای نانوحباب ها در آبزی پروری

 • استخرهای پرورشی با اشکال هندسی مختلف

 • پرورش ماهیان سردابی، گرمابی و میگو

 • پرورش متراکم دور از ساحل

 • محل های تخم ریزی

 • سیستم های مدار بسته

اکسیژن رسانی پیشرفته در آبزی پروری

مزایای نانوحباب ها در آبزی پروری

 • افزیش قابل توجه میزان اکسیژن محلول در آب

 • توزیع ایده آل و یکنواخت اکسیژن در تمام اعماق استخر

 • تطبیق پذیری با سیستم های تولید اکسیژن مایع و گازی

 • ارتقاء راندمان مصرف اکسیژن توسط آبزی به دلیل زمان ماند بالا

 • کاهش استرس و افزایش رشد و سلامت آبزی

 • کاهش زمان لازم برای تصفیه آب

 • بهبود کیفیت آب و کاهش میزان تلفات

 • کاهش بوی بد

English